Welkom / Welcome

Online Verzoek Formulier (Examencommissie RSM) voor RSM studenten.

Belangrijk: de volgende type verzoeken moeten ingediend worden via Osiris Zaak i.p.v. via onderstaand verzoekformulier:

 • Keuzevakken Bachelor (inclusief vrijstelling voor de B3 keuzeruimte)
 • Compensatie van 1 B2 of B3 vak
 • Toetsvoorzieningen in verband met een functiebeperking

Welkom op de website van de Examencommissie waar RSM-studenten een verzoek aan de Examencommissie kunnen indienen.

Geef eerst aan bij welke opleiding uw verzoek hoort:

Vervolgens komt u in het inlogscherm terecht.

 • Indien uw ERNA account (tijdelijk) niet actief is, klik dan .
 • Indien u géén RSM student bent, dient u uw verzoek (m.b.t. RSM) rechtstreeks te sturen naar ec@rsm.nl

Online Request Form (Examination Board RSM) for RSM students.

Important: the following requests need to be submitted via Osiris Zaak instead of via the request form below:

 • BSc electives (including exemptions for the B3 Elective Space)
 • Compensation of a B2/3 course
 • Special exam facilities with regard to a functional impairment
 • Postponement thesis deadline (MSc)
 • RSM Master Career course exemption (eg Your Future Career)
 • Master Free Elective outside RSM (or RSM core course as MFE)

Welcome on the website where RSM students can submit a request to the Examination Board.

Firstly, please select the programme your request relates to:

Next, you will enter the log-in page.

 • In case you have a (temporarily) inactive account, please click .
 • In case you are not a RSM student, you have to send your request (related to RSM) directly by e-mail to eb@rsm.nl