Welkom / Welcome

Online Verzoek Formulier (Examencommissie RSM) voor RSM studenten.

Attention!
Due to circumstances the online request forms for the RSM examboard are currently unavailable.
Please note that for now you can email your request to the examboard at ec@rsm.nl

Welkom op de website van de Examencommissie waar RSM-studenten een verzoek aan de Examencommissie kunnen indienen.

Geef eerst aan bij welke opleiding uw verzoek hoort:

Vervolgens komt u in het inlogscherm terecht.

Indien u géén RSM student bent, dient u uw verzoek (m.b.t. RSM) rechtstreeks te sturen naar ec@rsm.nl


Online Request Form (Examination Board RSM) for RSM students.

Welcome to the website where RSM students can submit a request to the Examination Board.

Firstly, please select the programme your request relates to:

Next, you will enter the log-in page.

In case you are not a RSM student, you have to send your request (related to RSM) directly by e-mail to eb@rsm.nl